Stomatološka protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologija koja se bavi nadoknadom izgubljenih zuba, rekonstrukcijom kruničnog dela zuba koji se ne može sanirati konzervativnim metodama i rekonstrukcijom međuviličnih odnosa.

Tu spadaju izrade fiksnih radova, mobilnih radova i kombinovanih radova. Koji vid stomatološkog rada je indikovan za pacijenta zavisi od više faktora, počev od stanja u usnoj duplji, broja zuba koji nedostaju, starosti pacijenta, navika koje pacijent ima, postojećih alergija na pojedine materijale itd.

U fiksne radove se ubrajaju krunice, mostovi. U mobilne radove ubrajamo proteze bilo totalne ili parcijalne skeletirane ili pak parcijalne akrilatne, koje su isključivo privremenog karaktera.

U kombinovane radove ubrajamo radove koje imaju i fiksni i mobilni deo.

Protetska terapija se sprovodi na temeljima dobro sprovedene preprotetske pripreme koja obuhvata ponekad i sve grane stomatologije.
Pacijenti najčešće očekuju brzu nadoknadu zuba, ali u većini slučajeva je upravo supotno. U najvecem broju slučajeva je pre toga je potrebno uraditi temeljno čišćenje zuba, saniranje karijesa, lečenje obolelih zuba, vadjenje onih koji nemaju potencijal i doprinos u buducem protetskom radu.
Galerija…