Restaurativna stomatologija

Restaurativna stomatologija je oblast stomatologije koja se bavi rekonstrukcijom zuba.
Zubi su najčešće oštećeni karijesom, povredom-traumom ili je do gubitka zubne supstance došlo kao posledica nepravilnog pranja zuba, ili škrgutanja zubima [link za BLOG- bruksizam].

U ovom tekstu pokušacemo da Vam približmo šta sve ova oblast podrazumeva.
Kako se zub može rekonstruisati? Zub se moze rekonstruisati direktno i indireknto.

Direktno se rekonstruiše u ustima pacijenta i kao materijal se može koristiti: amalgam [siva plomba], kompozit [bela plomba], i glas-jonomer cement.
Indirektno se zub rekonstruiše u zubnoj laboratoriji, i kao materijal se može koristiti: kompozit [bela plomba], keramika, metal, zlato.
Veličina, raspored, mesto i procenat preostale zubne supstance definiše kojom se metodom zub treba rekonstruisati.

Bilo kojom metodom da se zub rekonstruiše to se mora uraditi tako da se zubu rekonstruiše:

  • OBLIK – Svaki zub je evolutivno dobio oblik i veličinu spram mesta u zubnom luku i ulogu u toku žvakanja. Ukoliko se zub ne rekonstruiše po obliku i veličini javljaju se problemi u vidu: neadekvatnog žvakanja i žvačnog učinka, bolova u zglobu i mišićima, neadekvatnog kontakta sa susednim zubima i zapadanja hrane što može dovesti do upale gingive i sekundarnog kvara.
  • GRIZNA POVRŠINA – OKLUZALNI KOMPLEKS – Posebno naglasavamo značaj rekonstrukcije grizne površine bočnih zuba, jer upravo ona ima najveći udeo u pripremanju hrane za gutanje.
  • BOJA- estetika je jako bitna, tako da se boja materijala uvek uskladjuje sa postojećom bojom zuba.

Ordinacija “Lege Artis – Kopanja” za rekonstrukciju zuba direktnom metodom koristi najbolje svetske kompozitne materijale [link za ORDINACIJA  MATERIJALI].
To su:

  • 3M ESPE materijali: Filtek Ultimate, P60, Filtek Bulk Fill
  • GC Essentia
  • Micerium Enamel Hri

Samo kvalitetni kompozitni materijali omogucavaju maksimalnu estetiku prilikom rekonstrukcije zuba