Oralna implantologija

Oblast oralne hirurgije koja podrazumeva implantaciju stranih materijala koji su biokompatibilni (nisu štetni za živo tkivo) u tkiva pacijenta.

Pacijentima je najpoznatija implantacija endoosealnih implantata u cilju nadoknade izgubljenog jednog ili više zuba radi rehabilitacije funkcija žvakanja, govora i estetike.

Implantacija endoosealnih implantata nije jedina intervencija iz ove oblasti koja se radi u svakodnevnoj stomatološkoj praksi. Tu su i ugradnje veštačkih zamenika za kost, ugradnje kolagenih i PRF membrana.

Nakon svake ugradnje stranih materijala potreban je period zarastanja i oporavka pre nego što pacijent uđe u sledeću fazu rehabilitacije.