Oralna hirurgija

Oblast stomatologije koja se bavi hirurškim zahvatima u usnoj duplji.

Najčešće intervencije iz ove oblasti koje se sprovode su vađenje impaktiranih(neizniklih), poluimpaktiranih (poluizniklih) i izniklih zuba, hirurško lečenje dentoalveolarnih infekcija i  cista. Nešto ređe intervencije su one koje se sprovode na sinusima, biopsije patoloških procesa, ekscizije benignih promena.

Osnovni cilj svakog hirurškog tretmana je bezbolan i atraumatski rad, koji omogućava lakši oporavak. Oporavak nakon hirurške intervencije je individualnog karaktera.

Sasvim je prirodno da se nakon hirurških intervencija jave komplikacije (bol, otok…) sa kojima se pacijent mora prethodno upoznati kako bi se ponašao u skladu sa zadatim uputstvima o ponašanju u posthirurškom periodu.