Sve sto treba da znate o zalivanju fisura

Zašto je zalivanje fisura kod dece od velikog značaja?

          Zalivanje fisura je profilaktička mera kojom sprečavamo nastanak karijesa na okluzalnim (griznim) površinama bočnih zuba. Fisure i jamice na griznim površinama zuba su najčešće mesto nastanka karijesa. Iz tog razloga je bitno u što ranijem stadijumu nakon nicanja zuba primeniti ovu meru. Ona se sprovodi i na mlečnim i na stalnim zubima. To nije zamena za pranje zuba, već dodatna zaštita kojom najdublja mesta na povrsini zuba i ona koja nisu dostupna vlaknima četkice za pranje zuba, štitimo od nastanka karijesa.

Zablude i istine o zalivanje fisura

  1. Zalivanje fisura se radi samo na stalnim zubima – ZABLUDA

Zalivanje fisura se radi kako na stalnim tako i na mlečnim zubima. Okluzalni kompleks (fisure i jamice) je takođe izražen u mlečnoj denticiji, zbog čega je i sama grizna površina podložnija zadržavanju hrane.

  1. Aplikovanjem zalivača ne možemo videti da li je nekom momentu nastao karijes na zubu ispod njega- ZABLUDA

Zalivanje fisura je profilaktička mera (sprovodi se u ambulanti i ima za cilj sprečavanje nastanka karijesa) koja se isključivo radi na zdravim zubima.

 

  1. Zalivanje fisura se radi samo na (šesticama) – ZABLUDA

Potpuno je pogrešno mišljenje da se ova mera sprovodi samo na prvim stalnim molarima – šesticama. To su zubi iz stalne denticije koji prvi niču, zato im se posvećuje puno pažnje. Ne treba zanemariti premolare (četvorke i petice), druge stalne molare (sedemice) i treće stalne molare(umnjake), jer su oni podjednako bitni i odlikuju se slabijom ili jačom razvijenošću okluzalnog kompleksa, za šta se može reći da je jedna od individualnih karakteristika zuba.

 

  1. Zalivanje fisura se radi samo kod dece – ZABLUDA

Zalivanje fisura se radi i na umnjacima ukoliko oni nisu indikovani za vađenje. S obzirom da oni niču najčešće posle sedamnaeste godine, moze se reći da se ova mera ne sprovodi samo kod dece.

  1. Zalivanjem fisura još u ranom detinjstvu deca razvijaju dobar stav prema stomatologu – ISTINA

Posete stomatologu još od momenta kada prvi zub nikne u ustima deteta su najpreporučljivije. Porodični doktor stomatologije treba da prati rast i razvoj vilica i zuba najmlađih ukućana i da dobrim savetima i preporukama uz saradnju roditelja stvori uslove za zdrava usta. Stvaranje prijateljskog odnosa sa detetom još od malih nogu stvaraju se uslovi za dalju olakšanu i dobru obostranu saradnju. Već u trećoj godini zivota kod dece se mogu zalivati mlečni molari.

  1. Fluor koji sadrži zalivač je toksičan – ZABLUDA

 

Fluoridi imaju antikareogeni efekat na zube. Ne mogu biti toksični, jer se nalaze u jako malim količinama u materijalu za zalivanje fisura.

Share: