Dr Stevan Kopanja

Rodjen 1982.godine u Beogradu. Nakon zavrsene gimnazije, upisuje Stomatoloski fakulteu u Beogradu, gde i stice diplomu doktora stomatologije.
Nakon diplomiranja, dr Stevan Kopanja osniva privatnu praksu “Lege Artis – Kopanja”, u kojoj predano i sa velikom strascu radi sa pacijentima.
Od 2015 godine je clan medjunarodne grupe “Tomorrow Tooth”.

Share: