Dr Milena Patrnogić Kopanja

Rodjena 1987.godine u Prizrenu.
Srednju strucnu spremu stice u Zubotehnickoj skoli u Beogradu. Nakon toga upisuje Stomatoloski fakultet u Beogradu, gde i stice diplomu doktora stomatologije.
Nakon toga se pridruzuje svom suprugu, dr Stevanu Kopanji, u radu stomatoloske ordinacije “Lege Artis- Kopanja”.

Share: