Dr Aleksandar Lazarević

Rodjen u Leskovcu 1991. gde je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju.
Diplomirao na Stomatoloskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosecnom ocenom 9.20.
Bavi se svim oblastima u opstoj stomatoloskoj praksi. Govori engleski i nemacki jezik.

Share: