Anja Šarić

Nakon stecene diplome srednje Zubotehnicke skole – smer stomatoloska sestra, posvecuje se radu u privatnoj praksi.
Anja svojom brzinom, spretnoscu i neposrednoscu doprinosi lakom radu u nasoj ordinaciji.

Share: