Šta treba uraditi kako bi prebrodili strah od stomatoloških intervencija?

Na sam pomen stomatologa nekim ljudima se jednostavno javi loš osećaj u stomaku. Strah koji imaju neki pravdaju lošim iskustvom u najranijem detinjstvu, neki od njih su slušali ljude iz svoje okoline i njihova iskustva i na taj način stvorili predrasude, dok  se neki ljudi plaše bola koji bi mogli da osete u toku intervencije.

U našoj populaciji zbog straha mnogi ljudi zanemaruju brigu o oralnom zdravlju, zbog čega se postojeće stanje samo pogošava.  Blistavi i beli zubi su odraz dobrog zdravlja i lepote, zato ih treba negovati .

Pacijente koji imaju strah nejčešće bol natera kod stomatologa. Kada se oslobode tegoba, predhodno ponašanje se vraća na staro. Ključni momenat u pobeđivanju straha od stomatoloških intervencija jeste poverenje u doktora stomatologije koje pacijent stekne pre rada i u toku rada. Pacijentu koji je preplašen  treba objasniti njegov problem u vezi zuba, predočiti mu plan terapije, komplikacije koje bi mogle nastati ukoliko se problemi ne saniraju. Takođe je bitno da rad bude bezbolan, nežan i spor, da se po potrebi prave pauze u toku rada ako će to olakšati pacijentu.

Uloga doktora stomatologije je u ovom slučaju je od krucijalnog značaja, jer ukoliko pacijent ne stekne poverenje i ne izgradi dobar odnos  sa stomatologoma koji ga motiviše i koji svojim radom polako opušta pacijenta, lako može odustati.

Share: