Prvi pregled

 

Prvi susret sa stomatologom se zakazuje bilo telefonski bilo lično u ordinaciji.

Na prvom pregledu se vrši klinički pregled svih zuba i fotografisanje početnog stanja u usnoj duplji. Najčešće se pacijent potom upućuje na određenu vrstu snimanja ukoliko za tim ima potrebe. U našoj ordinaciji jedan od principa u radu je upravo ortopantompgrafsko snimanje donje i gornje vilice na koje pacijente upućujemo nakon prvog pregleda.

 

Zašto moram da se snimam?

Bilo koja vrsta snimka koju doktor stomatologije preporuči pacijentu ima svoje opravdanje. Snimci predstavljaju pomoćno dijagnostičko sredstvo i kao takvo ima veliki značaj u daljem planu terapije.
Stomatolog nema “rendgenski vid” kako bi mogao da vidi nešto što se nalazi u kosti ili sinusima ili korenovima zuba. Upravo zato postoje razne vrste snimanja u regiji glave koja nam pomažu da vidimo strukturu kosti, otkrijemo skrivene patološke procese, sinuzuitise, zube koji nikada nisu iznikli, a za koje pacijent nije ni bio svestan da postoj.
Analizom snimaka i fotografija registrovanih na prvom pregledu, pacijentu se napravi pismeni plan terapije koji podrazumeva skup informacija koje se odnose na sve stomatološke probleme koje pacijent ima, način sanacije, vreme za koje se ti problemi mogu sanirati i cena terapije.

 

Zašto me fotografišete?

Fotografija početnog stanja u usnoj duplji ujedno predstavlja deo vaše stomatološke dokumentacije i sudsko- medicinski dokument, a takodje predstavlja korisno sredstvo da se ukaže pacijentu na postojeće probleme koje ima. Svi radovi se fotografišu u toku rada i na kraju inetvencije što je ujedno i način da se pacijent upozna sa našim protokolom, uvid u tok terapije i ishod iste.

 

Prvi pregled kod dece

Zakazivanje prvih pregleda kod dece se vrši po istom principu kao kod odraslih pacijenata.Roditelji MORAJU pripremiti dete pre dolaska i susreta sa stomatologom. To podrazumeva da se dete uputi gde ide i šta će mu se raditi. Stomatolog ne sme biti orudje sa kojim će roditelji zastrašivati svoje dete.