Principi rada

 

Stomatološka ordinacija “Lege Artis – Kopanja” se zalaže da svojim pacijentima pruži maksimalnu posvećenost u radu. Pored opreme i materijala koje posedujemo, članovi našeg tima su posvećeni unapređenju svog znanja i umeća u radu. Jedan od osnovnih principa koji se poštuje jeste da se pacijentu ne naškodi, već da mu se pruži pomoć. S toga, od momenta kada pacijent dodje prvi put u našu ordinaciju cilj jeste da mu se pomogne i na individualan način pristupi, kako bi saradnja na dalje bila što laksa i bolja.

U nasoj svakodnevnoj praksi koristimo KOFERDAM . Koferdam već 150 godina postoji u svetu, a tako malo se zna o njemu. To je pomoćno sredstvo koje omogućava apsolutno suvo radno polje u usnoj duplji što je ključni momenat za uspeh terapije i dugotrajnosti radova. Udoban za pacijente, lak za manipulaciju, nema ograničenja po pitanju starosti pacijenta i njegove upotrebe.

Pored koferdama, naši doktori koriste uveličanja pri radu, lupe i operativni mikroskop. Na taj način preciznost u radu se znatno uvećava.

Dentalna fotografija je deo svakodnevnice, kako bi ispratili rad u ustima od početka do kraja. Tako pružamo uvid pacijentima u ono što im se radi, a isto tako olakšavamo komunikaciju u međusobnom radu.