Plan terapije

Na osnovu kliničkog pregleda i analize svih pomoćnih dijagnostičkih sredstava pravi se individualan plan terapije za svakog pacijenta.

Kod nekih pacijenata plan terapije obuhvata intervencije iz svih oblasti stomatologije, dok kod pojedinih postoji potreba samo za odredjenim terapijskim postupcima.

Terapija može ići u smeru totalne rehabilitacije i sanacije svih stomatoloških problema, što je najidealnije, ali isto tako neki pacijenti se iz njima ličnih razloga opredeljuju za rešavanje problema samo na pojedinim zubima.

Ukoliko pacijent dolazi bez bolova, prva intervencija koja se radi je profesionalno čišćenje zuba, iz oblasti parodontologije, kako bi uklonile sve naslage sa zuba koje mogu prikriti postojeće kvarove, ali isto tako kako bi pacijent od starta bio edukovan o načinu i sredstvima za održavanje oralne higijene. Nakon toga se rade intervencije koje su po planu terapije predočene pacijentu.