Oprema i materijali

Modernu stomatologiju prate tehnoloske inovacije. Bavljenje savremenom stomatologijom pored znanja i veštine stomatologa zahteva i dobru opremljenost ordinacije .

Stomatološka ordinacija “Lege Artis – Kopanja” je jedna od retkih ordinacija u Srbiji koja u svojoj svakodnevnoj praksi koristi optička pomagala u vidu dentalnog operativnog mikroskopa i dentalnih lupa . Benefit rada sa takvim aparatima je znatno veća preciznost u dijagnostici i sprovođenju terapije.

Rad sa vrhunskim materijalima u bilo kojoj grani stomatologije daje pacijentima neki vid sigurnosti, omogućava dugotrajniji rad i bolji estetski efekat.

Foto dokumentacija je propratni deo svakodnevne prakse, te nastojimo da svojom opremom u vidu aparata, objektiva, bliceva zabeležimo sve što se odnosi na sam početak, tok i kraj terapije.

Materijali koji se koriste u našoj ordinaciji su biokompatibilni, provereni i odobreni od strane Svetske zdravstvene organizacije, tako da pacijenti mogu imati sigurnost u proveru kvaliteta.

U skladu sa filozofijiom koju sledimo, našim pacijentima ulivamo puno poverenje dok radimo sa opremom i materijalima koje posedujemo.