Naša filozofija

Filozofija naše ordinacije se temelji na terapiji koja je u funkcionalnom, estetskom i finansijskom interesu pacijenta, zato što se zalažemo za očuvnje integriteta zuba i prirodne denticije.
Svojim znanjem i umećem pristupamo pacijentu sa individualnim planom terapije.
Ponekad se želje pacijenata ne podudaraju sa onim sto im je zaista potrebno od terapije, tada nastojimo da detaljnim objašnjenjem pacijentu predočimo benefit odredjene vrste tretmana kako bi se na kraju zadovoljili svi parametri počev od očuvanja zdravlja kako usta tako i ostalih organa, pa sve do estetskih parametara koji su i te kako bitni.