Lege Artis

U duhu imena naše ordinacije “Lege Artis” što znači “Po pravilima struke” naš tim nastoji da sve intervencije koje sprovodimo budu isključivo po aktuelnim načelima koje moderna stomatologija nalaže.
Sa polaganjem Hipokratove zakletve smo se obavezali da ćemo svoju dužnost obavljati savesno i dostojanstveno, i da će nam prioritet biti zdravlje i dobrobit naših pacijenata.