O nama

Stomatološka ordinacija “Lege Artis – Kopanja”je počela sa radom sa jasnim stavom i ciljem na samom  početku, a to je da se pacijentima pruži ono što im treba i terapija bude sprovedena na maksimalnom nivou.

U našoj ordinciji se pružaju sve vrste stomatoloških usluga, od rada sa decom do hirurške terapije.