Minimalno ivazivna stomatologija

Sa napretkom tehnologije, vremenom se povećavao  broj kao i vrsta dentalnih materijala. To je svakako u direktnoj vezi sa minimalno invazivnim pristupom. Nekada su se koristili materijali koji su zahtevali veću redukciju zubne supstance, dok se danas zubu može pristupiti tako da nam je prvi i osnovni cilj da tu istu zubnu masu sačuvamo. Naravno, ne dovodi se u pitanje deo zuba koji je kvaran, tačnije obuhvaćen karijesom. Karijes se bezuslovno ukljanja, ali način koji ćemo koristiti za njegovo uklanjanje u mnogome zavisi od filozofije koju zastupa doktor stomatologije, kao i od sredstava i materijala kojima raspolaže ordinacija. Zubima se uvek pristupa tako da nam je osnovni cilj da sačuvamo sto vise zubne supstance, da minimalno invazivnim pristupom produžimo  vek trajanja istog.

Upravo takav stav zastupaju doktori naše ordinacije.

Svojim znanjem, umećem, veštinama i opremom koju posedujemo garantujemo Vam takav pristup.

 

Share: