Nadležnost

Stomatoloska ordinacija “Lege Artis – Kopanja” garantuje da sve stomatoloske intervencije izvode doktori stomatologije sa licencom izdatom od strane Stomatoloske Komore Srbije.

Na zalost, neke stomatoloske intervencije izvode lica koja za to nisu ovlascena:

  • Dokotri stomatologije bez vazece licence
  • Neregistrovane ordinacije I ordinacije bez dozvole zdravstvene inspekcije
  • Srednji stomatoloski kadar koji izvodi neke preventivne I profilakticke mere, koje sme da izvodi samo doctor stomatologije Ili oralni higijenicar

U nasoj ordinaciji samo clanovi naseg tima [link za TIM] mogu da sprovode stomatoloske intervencije.