Minimalno ivazivna stomatologija
Sa napretkom tehnologije, vremenom se povećavao  broj kao i vrsta dentalnih materijala. To je svakako u direktnoj vezi sa minimalno invazivnim pristupom. Nekada su se koristili materijali koji su zahtevali veću redukciju zubne supstance, dok se danas zubu može pristupiti tako da nam je prvi i osnovni cilj da tu istu zubnu masu sačuvamo. Naravno,...
Šta sve treba da znate o zubima
Postoje dve denticije, mlečna i stalna. Mlečna denticija ima 20 zuba, a stalna 32. Sa evolucijom broj zuba u stalnoj denticiji se smanjuje, taj broj se odnosi na broj umnjaka, koji može biti varijabilan. Takodje tokom rasta i razvoja zuba, može doći do izostanka razvoja klica pojedinih zuba, što rezultira izostankom tih zuba u vilici...